4 Kunci Kemewahan

Sebelum itu, saya ada gariskan untuk membuka kunci kemewahan, anda perlu meminta kebenaran dari Allah S.W.T ( konsep tawakal yanng manusia abaikan tetapi di amalkan oleh semua kafir), namun …